ปัญหาของคำว่าเพศทางเลือกตัวตนทางเพศ เกย์ ตุ๊ด ทอม ดี้ และ การเหยียดเพศ เรายอมรับจริงๆหรือเปล่า

gay
ปัญหาของ เพศทางเลือก แท้จริงแล้วได้รับการยอมรับแล้วจริงหรอ

เป็นเรื่องจริงของโลกใบนี้ นอกเหนือไปจากพ่อ, แม่ และครอบครัวแล้ว อีกสังคมหนึ่งที่มีความใกล้ชิดต่อมนุษย์ นั่นก็คือโรงเรียนและครู ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วยให้เด็กคนหนึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งอาจทั้งดีหรือไม่ดีในสายตาของสังคมอันมีค่านิยมเป็นบรรทัดฐาน แน่นอนว่าเรื่องเพศก็เช่นเดียวกัน ที่ถูกมนุษย์นำมาตีกรอบแนวคิดหลายๆ ประการ โดยเฉพาะแนวคิดที่กำหนดว่า เพศที่เป็นไปตามทำนองคลองธรรม ก็คือ ‘หญิง’ และ ‘ชาย’ เท่านั้น จึงทำให้ผู้ที่ไม่ถูกจัดอยู่ใน 2 เพศนี้ ถูกเลือกปฏิบัติอย่างเลวร้าย ไม่ว่าจะเป็น การหัวเราะเยาะเย้ย, เหยียดหยาม, ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ตลอดจนไม่รับเข้าทำงานในบางอาชีพ ซึ่งนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งยังเป็นข้อถกเถียงว่าเรายอมรับเพศทางเลือกกันจริงๆ รึเปล่า ?

โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ 2 เพศ

การศึกษาหนึ่งของโลกที่มีปัญหาตรงกัน นั่นก็คือ ความยึดมั่นว่าเพศที่ได้รับการยอมรับ คือ หญิงและชายเท่านั้น ! นอกจากนี้ยังมีความเชื่อซ้ำลึกลงไปอีกว่า ถ้าคุณเกิดมาเป็นเพศหญิง คุณก็ต้องมีความอ่อนหวาน ,รักนวลสงวนตัว, เรียบร้อย, เชื่อฟังผู้ชาย เป็นต้น ส่วนถ้าเป็นเพศชายก็ต้องแสดงออกในแบบผู้ชาย เข้มแข็ง, ห้ามร้องให้เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของความเชื่อ ก็มีความเชื่อกัน ผู้ชายต้องรักกับเพศหญิง และผู้หญิงก็ต้องรักกับเพศชายเท่านั้น

ปัญหาของเพศทางเลือก

ปัญหาหลักของเพศทางเลือกจากทั่วโลกนั้นไม่ต่างกันเลย โดยมีทั้งการถูกเยาะเย้ย, กลั่นแกล้งทั้งทางกายและจิตใจ รวมทั้งการกระทำอันเลวร้ายอื่นๆ หากแต่ถ้าวัดกันในระดับสังคมนั้น เพศทางเลือกวัยผู้ใหญ่สามารถพาตัวเองออกไปจากจุดนี้ ได้ง่ายกว่าเพศทางเลือกในวัยเรียนที่ต้องทนอยู่อย่างไม่อาจหลีกหนีได้

สำหรับคำตอบของคำถามว่า เพศทางเลือกได้รับการยอมรับจริงๆ เหรอ ก็คงตอบได้ว่าในปัจจุบันนี้มีผู้คนยอมรับได้มากขึ้น หากแต่ก็มีคนที่ยอมรับไม่ได้อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับคนที่ยอมรับได้ก็มองเพศทางเลือกว่า ก็เป็นอีกเพศหนึ่งหรือหลายๆ เพศ ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นได้ หรือถ้าใครจะเป็นก็ไม่ธุระอะไรของเขา ถ้าความชอบหรือรสนิยมใด ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ก็ไม่เห็นจำต้องไปหยามเหยียด เพราะพวกเขาไม่ได้ตกหลุมรักอีกฝ่ายจากการมองเรื่องเพศ หากแต่แค่มนุษย์คนหนึ่งตกหลุมรักมนุษย์อีกคนหนึ่งก็เท่านั้น เพราะฉะนั้นการเป็นเพศทางเลือกจึง ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานของสังคมแต่อย่างใด