เรื่องราวของเด็กหนุ่ม Matthew Shepard เริ่มต้นจากการที่เลือกเกิดไม่ได้ แต่ต้องพบเจอกับสภาพสังคมที่ไม่ได้ยอมรับในความเป็นตัวของเขามากนัก ทำให้มีการเหยียดหยาม กดขี่ต่างๆ นาๆ อย่างมากมาย ทั้งสังคมรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว เชื่อว่าพ่อแม่หลายๆ ครอบครัวอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของลูกเลย ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น มีสร้างผลกระทบต่อจิตใจมากแค่ไหน เพียงเพราะสิ่งที่เค้าเป็นนั้นไม่สามารถเลือกเกิดได้และไม่สามารถรักษาได้เท่านั้น เรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของอเมริกัน เริ่มต้นตั้งแต่ยุค 1960 กลุ่มเกย์ต่างออกมาเรียกร้องความถูกต้องในฐานะที่ตนเองก็เป็นมนุษย์ไม่แตกต่างจากเพศชายและหญิง แต่กลับต้องมาโดนกดขี่สารพัด จึงได้รวมกลุ่มเพื่อออกมานจักตั้งองค์กรเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ความยุติธรรมที่สมควรได้รับ แต่นี้ก็เป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้น เพราะนอกจากการได้รับการกดขี่เหยียดหยามแล้ว ยังมีเรื่องความโหดร้ายต่างๆ ที่เกย์ต่างได้รับ...